קרוהן וקוליטיס – אחוזי נכות

אחוזי הנכות לחולים במחלות מעי דלקתיות - מחלת קרוהן וקוליטיס כיבית, נקבעת לפי הקריטריונים של שלל המחלות הקיימות, ומופיעה בספר המבחנים של הביטוח הלאומי.
זכאות לקצבה אינה מוענקת אוטומטית בשל אבחנה כזו או אחרת. מבחן הזכאות כולל תנאים מקדימים ועמידה בקריטריונים של נכות רפואית.
קצבת נכות כללית משולמת למי שכושר העבודה שלו להשתכר נפגע או צומצם ב-50% לפחות ונקבעה לו נכות רפואית.


למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן
השפעת הנכות על כושר ההשתכרות, מגדירה את גובה הקצבה שתוענק לחולה.
למידע אודות קביעות אחוזי נכות בגין בעיות גסטרולוגיות באתר כל זכות, לחץ כאן

דמי אבטלה - חוק הבטחת הכנסה

מומלץ שמי שמקבל קצבת נכות ועומד גם בתנאי חוק דמי אבטלה, יבדוק את זכאותו לקבלת שתי הקצבאות לאותה תקופה. ישנם מקרים רבים בהם ישנה זכאות על פי חישוב מיוחד וקיזוז הקצבה הנמוכה יותר. יחד עם זאת, נכה שאינו עובד, או שהכנסתו נמוכה והגיש בקשה לנכות כללית, יפנה למיצוי זכויותיו במסגרת החוק להבטחת הכנסה, כשעליו לענות על אחת מעילות הזכאות, זאת בזמן ההמתנה לאישור קצבת הנכות. מי שעונים גם על תנאי הזכאות של קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי יכולים לבדוק אם ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל, באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי, לחץ כאן

סוגי נכויות בטיפול המוסד לביטוח לאומי

נכות כללית

קצבת נכות כללית משולמת למי שיכולתו לעבוד פחתה עקב נכות גופנית, שכלית או נפשית:
• הקצבה החודשית משולמת למי שעקב הנכות, הכושר שלו להשתכר נפגע או צומצם ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.
• כדי לקבוע את דרגת אי הכושר, יש לעבור תחילה ועדה רפואית שתקבע מהם אחוזי הנכות הרפואית.
• התהליך לקבלת הקצבה אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך.


למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

למידע נוסף באתר כל זכות לחץ כאן


מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד (הכנסות שלא מעבודה אינן משפיעות על הקצבה הבסיסית, אלא רק על תוספת תלויים).
למידע נוסף באתר כל זכות לחץ כאן

 

נכות מעבודה

מעצם טיפולו של הביטוח הלאומי בנפגעי עבודה, קיימים מקרים בהם חולים במחלות מעי דלקתיות נחשבים נפגעי עבודה. כדי לקבל קצבת נכות מעבודה נדרשים הליכים משפטיים וקביעות קשר סיבתי בין התפרצות המחלה תוך כדי ועקב העבודה. עם זאת ולמרות שמדובר במקרים ספורים, כדאי להכיר את חוק נפגעי העבודה.

 

למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

למידע נוסף באתר כל זכות לחץ כאן

 

ניידות

הביטוח הלאומי מבצע גם את הסכם הניידות עליו מופקד משרד האוצר. במקרים בהם חולה במחלת קרוהן או קוליטיס כיבית סובל גם מבעיות ניידות הנגרמות עקב פגיעה במערכת השלד, ברגליים, ברכיים וכיוצ"ב יש מקום לפנות לקבלת קצבת ניידות. הוועדה הרפואית מתקיימת במשרד הבריאות.
קבלת תו חניה לנכה – גם כאן יש מקום לבדוק זכאות, במשרד התחבורה, ביחידה למוגבלי ניידות. גם אם הנושא אינו מטופל בביטוח לאומי, הקריטריונים של פגיעה בניידות ברגליים קובעים את הזכאות לתו נכה.
למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן
למידע נוסף באתר כל זכות לחץ כאן

 

פטור ממס הכנסה

 

המוסד לביטוח לאומי מטפל גם בהליכים הנדרשים למתן פטור ממס לנכה, ומבצע ועדות רפואיות עבור שלטונות מס הכנסה. ההליך מתבצע בשיתוף עם לשכות מס הכנסה. הוועדה הרפואית – תמורת תשלום אגרה
- מתכנסת על ידי הביטוח הלאומי לפי הפרק בחוק העוסק בנפגעי עבודה. ישנם מקרים שבהם חולים במחלות מעי דלקתיות זכאים לפטור עקב מחלתם העיקרית, עליה יש להוסיף את כל המחלות, הליקויים והבעיות הרפואיות שמהם סובל הנישום. פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעו לו לפחות 90% נכות משוקללת לצמיתות או לתקופה זמנית של מינימום 185 ימים.
מי שנקבעו לו 75% נכות ומעלה, יהיה זכאי להקלות מס בקופות גמל בלבד.
אם יש לך יותר מליקוי אחד, חישוב אחוזי הנכות נעשה בשקלול – למחשבון לחישוב אחוזי נכות משוקללים לחץ כאן.
למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

 

זכאות לקצבת נכות – מי זכאי?

 

זכאים לקצבת נכות כל תושבי ישראל , שמלאו להם 18 שנים ועדיין לא הגיעו לגיל הפרישה.
• הם אינם עובדים או שהכנסתם כשכירים או כעצמאים נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (נקבע מידי שנה).
• וועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, בגין כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
• נקבע שעקב המצב הרפואי נפגעה היכולת לעבוד ולהשתכר באופן מלא או שהיא ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.
• הקצבה החודשית מחושבת לפי דרגת הנכות הרפואית ודרגת אי הכושר.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן

 

הגשת תביעה

 

תביעה לקצבת נכות כללית ניתן להגיש החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
את התביעה והמסמכים ניתן למלא ולשלוח באחת מהדרכים הבאות:
• נציג שירות בטלפון 3928* - מסייע במילוי התביעה ושליחת המסמכים.
• מילוי טופס תביעה מקוון באתר הביטוח הלאומי ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.
• מילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
• הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, תוזמן לבדיקה בוועדה רפואית, ובמקרה של מצב רפואי קשה התביעה תטופל במסלול מהיר.
יש לצרף לטופס התביעה מסמכים ותיעוד רפואי על מצב כל המחלות של התובע, הקשורות ישירות או שאינן קשורות למחלות מעי דלקתיות. כל פגיעה עשויה להשפיע על גובה הנכות הרפואית ולעיתים קרובות גם על כושר ההשתכרות. למחלות רבות יש קשר למחלות מעי דלקתיות והן משפיעות על המצב התפקודי של החולים. המבחן העיקרי הוא כושר ההשתכרות, התפקוד הכללי של התובע וההשפעה שיש לכל מערך החולי על כושר העבודה.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן

 

שיתוף
המידע מועבר מטעם חברת טקדה ישראל בע"מ

גולש/ת יקר/ה המידע והתכנים באתר נועדו להרחיב את הדעת ולשמש כמידע כללי בלבד. תכנים אלו אינם מהווים חוות דעת, עצה מקצועית או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש ואינם המלצה לנטילת תרופה כזו או אחרת.

IL/EYV/1216/0093