מיצוי זכויות

זכויות חולי קרוהן וקוליטיס בביטוח הלאומי

מיצוי זכויות העומד לזכות החולים, הינו בבחינת כלל ברזל ברשויות השונות של המדינה ובמדיניות הרווחה בישראל. קרוהן וקוליטיס הינן מחלות דינמיות. קיימות תקופות ארוכות של רגיעה, ולצערנו אף תקופות של התלקחות. אל תהססו לפנות - כי מגיע לכם.

מאת: יעל פלק, רכזת ביטוח לאומי וזכויות בעמותה לתמיכה בחולי קרוהן וקוליטיס כיבית
שיתוף

מיצוי זכויות חולי קרוהן וקוליטיס בביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל. תפקידו העיקרי - להבטיח אמצעי קיום למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם. חולה שמאבד את כושר ההשתכרות שלו, או עקרת בית שמאבדת את כושר התפקוד במשק ביתה - אם לתקופה זמנית או לצמיתות - עשויים להיות זכאים לסעדים שבחוק.

קרוהן וקוליטיס – אחוזי נכות

הנכות לחולים במחלות מעיים דלקתיות - מחלת הקרוהן והקוליטיס הכיבית, נקבעת לפי הקריטריונים של שלל המחלות הקיימות, ומופיעה בספר המבחנים של הביטוח הלאומי.

זכאות לקצבה אינה מוענקת אוטומטית בשל אבחנה כזו או אחרת. מבחן הזכאות כולל תנאים מקדמיים ועמידה בקריטריונים של נכות רפואית. חולים בתקופת מחלתם, ו/או חולים כרוניים שאיבדו מכושר השתכרותם/תפקודם בשיעור של 50% לפחות, העומדים בקריטריונים לקבלת קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים, ובמקרים מסוימים גם  סעדים נוספים הנובעים ממחלתם וקשורים לחוקים אחרים, עשויים להיות זכאים לקצבאות המנויות בחוק הביטוח הלאומי וגם על פי חוקים אחרים.

השפעת הנכות על כושר ההשתכרות, מגדירה את גובה הקצבה שתוענק לחולה/נכה.

בעקבות הסכם שנחתם ביום 12.2.2018, הוחלט להעלות את קצבאות הנכות השונות החל מ-1.1.2018. בפועל הקצבאות הועלו רק ב-1.3.2018, ללא תשלום רטרואקטיבי. מדובר בקצבאות: נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה וקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) לנכה שהפך לזכאי לקצבת זקנה לפני 1.3.2018.

הקצבאות יועלו ב-3 פעימות הראשונה ב1.3.2018, השנייה בשנת 2020 והשלישית ב-2021. עד לסוף שנת  2019 הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות.

 

שינויים בקצבת נכות כללית:         

דרגת אי כושר      

שיער נכות רפואית      

תוספת לקצבה ב-₪    

סכום ב-₪

100%    

80%-100%              

470

3,272

100%                 

50%-79%             

470+101 קח"ן

3,272

100%                 

עד 49%            

470+300 קח"ן

3,272

74%

כל  שיעורי הנכות       

470

2,209

65%                 

כל  שיעורי הנכות       

470

1,998

60%

כל  שיעורי הנכות       

470

1,880

 

אדם עם מוגבלות שמאושפז וקצבתו מחולקת בינו לבין המוסד המאשפז יקבל את התוספת של 470 ₪ ישירות אליו והיא לא תחולק בינו לבין המוסד.

שר"מ: מקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188% יקבלו תוספת של 200 ₪ לקצבתם.

קצבת אזרח ותיק (זקנה): מי שעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה לפני 1.3.18– יקבל תוספת של 235 ₪, ומי שעבר מ- 2.3.18 ואילך יקבל תוספת בסך 470 ₪.

קצבת ילד נכה: הוקצו 50 מיליון ₪ להגדלת קצבאות ילד עם מוגבלות. התקנות טרם אושרו. עם אישורן הסופי של תקנות אלו נוכל לעדכן בנושא.

 

סוגי נכויות בטיפול המוסד לביטוח לאומי

נכות כללית

נכות כללית משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה ב-50% לפחות. חוק לרון  שנכנס לתוקף בשנת 2009 מאפשר קבלת קצבת נכות וגם לעבוד, ובכך להגדיל את ההכנסה ולהמשיך לקבל קצבה.

ההכנסה הכוללת משכר עבודה ומהקצבה תמיד תהיה גדולה יותר מקבלת קצבה בלבד.

 

נכות מעבודה

מעצם טיפולו של הביטוח הלאומי בנפגעי עבודה, קיימים מקרים בהם חולים במחלות מעיים דלקתיות נחשבים נפגעי עבודה. כדי לקבל קצבת נכות מעבודה נדרשים הליכים משפטיים וקביעות קשר סיבתי בין התפרצות המחלה תוך כדי ועקב העבודה. עם זאת ולמרות שמדובר במקרים ספורים, כדאי להכיר את חוק נפגעי העבודה.

 

ניידות

הביטוח הלאומי מבצע גם את הסכם הניידות עליו מופקד משרד האוצר. במקרים בהם חולה במחלת קרוהן או קוליטיס כיבית סובל גם מבעיות ניידות הנגרמות עקב פגיעה במערכת השלד, ברגליים, ברכיים וכיוצ"ב יש מקום לפנות לקבלת קצבת ניידות. הועדה הרפואית מתקיימת במשרד הבריאות.

 

קבלת תו חניה לנכה – גם כאן יש מקום לבדוק זכאות, במשרד התחבורה, ביחידה למוגבלי ניידות. גם אם הנושא אינו מטופל בביטוח לאומי, הקריטריונים של פגיעה בניידות ברגלים נלקחת בחשבון.

 

פטור ממס

המוסד לביטוח לאומי מטפל גם בהליכים הנדרשים למתן פטור ממס לנכה, ומבצע ועדות רפואיות עבור שלטונות מס הכנסה. ההליך מתבצע בשיתוף עם לשכות מס הכנסה. הוועדה הרפואית – תמורת תשלום אגרה - מתבצעת על ידי הביטוח הלאומי לפי הפרק בחוק העוסק בנפגעי עבודה. ישנם מקרים שבהם חולים במחלות מעיים דלקתיות זכאים לפטור עקב מחלתם העיקרית, עליה יש להוסיף את כל המחלות, הליקויים והבעיות הרפואיות שמהם סובל הנישום. במקרה זה, ובאם יגיע ל-90% נכות רפואית משוקללת מכמה מחלות או ל-100% נכות רפואית ממחלה אחת, יקבל פטור ראוי גם רטרואקטיבית מיום קביעת הנכות, בסכומים מכובדים המשתנים מדי פעם (לא יותר מ-6 שנים אחורנית).

 

זכאות לקצבת נכות – מי זכאי?

כל תושב ישראל, מיום שמלאו לו 18 שנים ועד לגיל הפרישה, העומד בתנאים הבאים:

הכנסתו לא עולה על 60% או על 45% מהשכר הממוצע במשק. ההבחנה בין השניים תלויה בסוג הליקוי של המבקש.

לוקה בנכות רפואית הנקבעת על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, בשיעור של 60% נכות משוקללת או 40% נכות משוקללת, כשלפחות אחד מסעיפי הליקוי שלה הינו בשיעור של 25%. וכן - אובדן כושר השתכרות בשיעור של 50% לפחות. דרגות אי הכושר הן: 60% ,65%, 74% ו-100%. דרגות אלה אינן אחוזי נכות, אלא גובה קצבה בגין אובדן הכושר להשתכר.

גם עקרת הבית שאינה משתכרת מעבודה  תחשב כנכה כאשר אין לה הכושר לעשות עבודה במשק הבית הרגיל או שכושרה לעבוד במשך הבית הצטמצם בין בבת אחת או בהדרגה ב-50% או יותר.

 

הגשת תביעה

תביעה ניתן  להגיש מגיל 18 ועד ל-12 חדשים לאחר גיל הפרישה.

יש להגיש טופס (בל/7801) תביעה לקצבת נכות, בו כלולה גם הצהרה למחלקת הביטוח והגביה. הטופס מוגש באזור המגורים, על פי הרישום במשרד הפנים, וניתן להגיש אותו במספר דרכים: לשלוח את הטופס בדואר או בפקס, להניח אותו בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי, או למלא את הטופס ולשלוח את המסמכים הרפואיים באופן מקוון דרך האתר של המסד לביטוח לאומי.

יש לצרף לטופס התביעה מסמכים ותיעוד רפואי על מצב כל המחלות של התובע, הקשורות  ישירות או שאינן  קשורות  לחולי המעיים.  כל פגימה עשויה להשפיע על גובה הנכות הרפואית ולעיתים קרובות גם על כושר ההשתכרות. למחלות רבות יש קשר למחלות המעיים והן משפיעות על המצב התפקודי של החולים. המבחן העיקרי הוא כושר ההשתכרות, התפקוד הכללי של התובע, וההשפעה שיש לכל מערך החולי על כושר העבודה.

תאריך עדכון אחרון:
שיתוף

תכנים נוספים

שאלות נפוצות

שיקום מקצועי

נכה זכאי לשיקום מקצועי באם הוועדה הרפואית קבעה לו 20% נכות רפואית לפחות, לצמיתות, טרם הגיעו לגיל פרישה כשהוא עומד בקריטריונים הבאים:

1. עקב ליקוי, אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת

2. זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו או לעבודה מתאימה אחרת

3. מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב בשוק העבודה כעובד רגיל.

 

במקרה של נכה שאינו מתאים לקבלת שיקום מקצועי, תישקל האפשרות להעניק לבן/בת זוגו האופציה לעבור שיקום מקצועי במקומו.

בתקופת הלימוד בהכשרה מקצועית ישלם הביטוח הלאומי את התשלומים הבאים: דמי שיקום, שכר לימוד, ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר, הוצאות נסיעה ולינה, שרותי תמיכה והנגשה.

כדי לקבל את השיקום המקצועי יש להגיש בקשה על גבי טופס תביעה למתן שירותי שיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף המגורים. פקידי השיקום שהם עובדים סוציאליים, יעזרו בהשמה ובליווי הנכה בשילוב בעבודה בשוק הפתוח.

תהליך השיקום הינו הדדי ומחייב את שיתוף הפעולה של הנכה עם פקיד השיקום והרשויות העוסקות בהכשרה מקצועית.

 

עזרה בניידות

מחלות מעיים דלקתיות מעצם ההכרה בהן לנכות – אינם מוכרות כמחלות המקנות עזרה בניידות.

במקרים מסיימים, כאשר יש לנכי מחלות מעיים דלקתיות בעיות ניידות, וישנה מגבלה או ליקוי בגפיים התחתונות, יש מקום לבחון פניה לקבלת קצבת ניידות.

 

נפגעי עבודה

באותם מקרים בהם פרצה המחלה תוך כדי ועקב העבודה, יש מקום לבחון הגשת תביעה לדמי  פגיעה בעבודה ועם אישורה – להגיש בקשה לנכות מעבודה.

הכרה בנכות בעבודה מאפשרת מענק כספי  חד פעמי או קצבה ותמיד קימת האפשרות להמשיך ולעבוד. עזרת השיקום עומדת גם לנכים שהגישו תביעה לנפגעי עבודה.

 

זכויות נכים ברשויות אחרות

למקבלי נכות במוסד לביטוח לאומי ישנן זכויות נוספות ברשויות אחרות: משרד האוצר – רשות המיסים, רשויות מקומיות, משרד התחבורה.

קצבת נכות משולמת בתום 90 יום מהמועד בו נקבעה דרגת אי הכושר.

באם משולמים דמי מחלה – הקצבה תהיה משולמת רק בתום פרק הזמן בו שולמו דמי המחלה.

זכאות לתשלום רטרואקטיבי תהיה לכל היותר 12 חודשים לפני הגשת התביעה.

הקצבה משולמת לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה. במקרים כשנקבע על ידי רופא מוסמך שהזכאי אינו יכול להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו, תשולם הקצבה כולה או מקצתה למי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל קצבה.

באם הוגשה תביעה על ידי אפוטרופוס תשולם הקצבה לידי חשבון שיפתח למטרה זו על ידי האפוטרופוס.

בן/ת זוג של הזכאי יכול לבקש העברת התוספת המיועדת לו בתוך הקצבה, ולקבלה ישירות אליו. קצבת נכות משולמת ב-28 לחודש עבור אותו חודש.

מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לתקופה בה הוא מקבל קצבה.

מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי כושר של 75% לפחות לצמיתות, או לתקופה זמנית של שנה לפחות, פטור מדמי ביטוח בעד הזמן בו מגיעה לו הקצבה, גם אם יש הכנסה אחרת. זאת למעט עובד עצמאי שעליו לשלם דמי פגיעה בעבודה. במקרה של עובד שכיר, תשלום זה יחול על המעביד.

סכומי קצבת נכות מעודכנים לתאריך 1.3.2018 בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה:

 

דרגת אי כושר      

שיעור נכות רפואית      

קצבה חודשית ליחיד בש"ח

100%    

80%-100%              

3,272

100%                 

50%-79%             

3,272

100%                 

עד 49%            

3,272

74%

כל  שיעורי הנכות       

2,209

65%                 

כל  שיעורי הנכות       

1,998

60%

כל  שיעורי הנכות       

1,880

 

כל הקצבאות כוללות קח"ן (קצבה חודשית נוספת) תוספת לבסיס הגמלה.

ניתן לערער על מספר נושאים: אחוז הנכות הרפואית, דרגת אי הכושר, החלטות אחרות של פקיד התביעות.

ועדה רפואית מורכבת בד"כ מרופא אחד המתמחה בתחום הרפואי המסוים ומזכיר/ה ישיבה, שתפקידם לרשום את פרוטוקול הישיבה ולשמור על זכויות התובע.

באם מדובר בכמה ליקויים, יתכן ויוזמנו רופאים נוספים או שהתובע יוזמן למספר פגישות למתן חוות דעת רפואית על ידם. הרופא המוסמך של המוסד לביטוח לאומי קובע את הרכב הועדה ואת אחוזי הנכות המוצעים על ידי רופאי הועדה. הרופא בוועדה מתרגם את הליקויים לאחוזי נכות על פי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי המחולק לכל מערכות הגוף, ויורד לפרטי פרטים.

לאחר קביעה זו של אחוזים רפואיים עובר הדיון לקביעת דרגת אי הכושר להשתכר או לתפקד במשק הבית, כפי שצוין כבר לעיל.

  • התביעה על מסמכיה נבדקת על ידי פקיד התביעות ורופא המוסד – לבדיקת פרטים ובירורים שונים שאולי יש צורך בהשלמתם. לעיתים הוועדה דוחה את התביעה על הסף בהיעדר דרישות מינימליות כמו גיל, השתכרות וכיו"ב.
  • התובע מוזמן לוועדה רפואית. לעיתים אין צורך בהופעה בפני הועדה וזאת בשל מצב חמור, חריף או חוסר אפשרות להגעה. הועדה קובעת את סף שיעור הנכות הרפואית, המקנה אישור להמשך ההליך ובדיקת אי כושר.
  • כשמדובר ב60% נכות רפואית משוקללת או 40% נכות רפואית כשאחד הסעיפים הינו בשיעור 25% לפחות, מתקיימת ועדה לבדיקת כושר השתכרות. זו בד"כ וועדה פנימית ללא נוכחות התובע, המורכבת מפקיד שיקום ו/או רופא תעסוקה. הם הקובעים באם קיים אובדן כושר של 50% לפחות. את גובה אובדן אי הכושר קובע פקיד התביעות. במקרים מסוים מוזמן התובע לבדיקת פרטים מורכבים.
  • במקרים של מוגבלויות קשות, קיים מסלול מהיר בן 30 יום עד לקבלת החלטה. חולים במחלות מעיים דלקתיות אינם נמנים על חולים אלה בדרך-כלל.
  • על ההחלטה ניתן לערער.

יש להגיש טופס (בל/7801) תביעה לקצבת נכות, בו כלולה גם הצהרה למחלקת הביטוח והגביה. הטופס מוגש באזור המגורים, על פי הרישום במשרד הפנים, וניתן להגיש אותו במספר דרכים: לשלוח את הטופס בדואר או בפקס, להניח אותו בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי, או למלא את הטופס ולשלוח את המסמכים הרפואיים באופן מקוון דרך האתר של המסד לביטוח לאומי.

יש לצרף לטופס התביעה מסמכים ותיעוד רפואי על מצב כל המחלות של התובע, הקשורות ישירות או שאינן קשורות לחולי המעיים. כל פגימה עשויה להשפיע על גובה הנכות הרפואית ולעיתים קרובות גם על כושר ההשתכרות. למחלות רבות יש קשר למחלות המעיים והן משפיעות על המצב התפקודי של החולים. המבחן העיקרי הוא כושר ההשתכרות, התפקוד הכללי של התובע, וההשפעה שיש לכל מערך החולי על כושר העבודה.

המוסד לביטוח לאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל. תפקידו העיקרי - להבטיח אמצעי קיום למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם. חולה שמאבד את כושר ההשתכרות שלו, או עקרת בית שמאבדת את כושר התפקוד במשק ביתה - אם לתקופה זמנית או לצמיתות - עשויים להיות זכאים לסעדים שבחוק.

מחלות קרוהן וקוליטיס המוכרות כמחלות מעיים דלקתיות, הינן מחלות כרוניות המלוות את החולה לאורך כל ימי חייו. הן גם מחלות דינמיות בהן קיימות תקופות של רגיעה ותקופות של התלקחות. כדי להבטיח מיצוי זכויות סוציאליות, אנו מציעים לא להסס ולפנות לרשויות ובעיקר למוסד המטפל העיקרי – המוסד לביטוח לאומי. בכל התלקחות, אשפוז, ניתוח וכיו"ב יש לפנות למיצוי הזכויות על מנת לא להפסיד זכויות.

זכאות לקצבה אינה מוענקת אוטומטית בשל אבחנה כזו או אחרת. הנכות לחולים במחלות מעיים דלקתיות - מחלת הקרוהן והקוליטיס הכיבית, נקבעת לפי הקריטריונים של שלל המחלות הקיימות, ומופיעה בספר המבחנים של הביטוח הלאומי.

כל תושב ישראל, מיום שמלאו לו 18 שנים ועד לגיל הפרישה, העומד בתנאים הבאים:

  • הכנסתו לא עולה על 60% או על 45% מהשכר הממוצע במשק. ההבחנה בין השניים תלויה בסוג הליקוי של המבקש.
  • לוקה בנכות רפואית הנקבעת על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, בשיעור של 60% נכות משוקללת או 40% נכות משוקללת, כשלפחות אחד מסעיפי הליקוי שלה הינו בשיעור של 25%. וכן - אובדן כושר השתכרות בשיעור של 50% לפחות. דרגות אי הכושר הן: 60%, 65%, 74% ו-100%. דרגות אלה אינן אחוזי נכות, אלא גובה קצבה בגין אובדן הכושר להשתכר.

גם עקרת הבית שאינה משתכרת מעבודה תחשב כנכה כאשר אין לה הכושר לעשות עבודה במשק הבית הרגיל או שכושרה לעבוד במשך הבית הצטמצם בין בבת אחת או בהדרגה ב-50% או יותר

אולי יעניין אותך גם:

המידע מועבר מטעם חברת טקדה ישראל בע"מ

גולש/ת יקר/ה המידע והתכנים באתר נועדו להרחיב את הדעת ולשמש כמידע כללי בלבד. תכנים אלו אינם מהווים חוות דעת, עצה מקצועית או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש ואינם המלצה לנטילת תרופה כזו או אחרת.

IL/EYV/1216/0093